AWARDS & RECOGNITION

Annual Prize Nite 2015-16

ICSE

Gold      : SOHAM MAITY, HARJOT SINGH CHAWLA for 96.8%
Silver    : SWASTIKA CHETANI, ISHIKA PAWA, JESSICA SRIVASTAVA for 96.6%
Bronze : SATYAM TILWANI FOR 96.8%

90% in 6 Subjects in – ICSE
ABHISHEK AGARWAL, SOHAM MAITY, SWASTIKA CHETANI, ISHIKA PAWA, JESSICA SRIVASTAVA, MOHIT RAJ, PUJA BANSAL, SARTHAK SAHU, SUVENDU GHOSH, AASHWIN RAJ, KANEEZ FATIMA, PRIYANKA JHA, SIMARDEEP SINGH, ARUNAV CHAKRAVARTY, AASTHA PRIYA, YUVRAJ LAL, SHREYA BANERJEE, HARJOT SINGH CHAWLA, SATYAM TILWANI

90% in 5 Subjects in – ICSE
ANIMESH RANJAN, YOGESH AGARWAL, ZEESHAN ZAMAN, BINCY DANIEL, VIKASH CHOUDHARY, NIKHIL KUMAR, RAHUL RAI, ANJALI MISHRA, UZMA  ZAREEN, PRABHJOT KAUR, RAHUL PATEL, RIDDHI KUMARI AGARWAL

90% in 4 Subjects in – ICSE
SHASHWAT SHARMA, ANIKET KUMAR, HANSA MAHESHWARI, ARPITA DEB, ANKIT MISHRA, SHIVAM PRAKASH, AASTHA SAHU, AAKASHNEEL DALAL, AKASH RUSTAGI, ANMOL DEEP, SOURAV BOYAL, KUMAR YASHASHWI THAKUR, BUGATA SHALINI

Highest in English in – ICSE
ABHISHEK AGARWAL

Highest in Maths in – ICSE
ISHIKA PAWA, HARJOT SINGH CHAWLA, SATYAM TILWANI

Highest in Science in – ICSE
ABHISHEK AGARWAL, SOHAM MAITY, SATYAM TILWANI

Highest in History, Civics & Geography – ICSE
SOHAM MAITY, MOHIT RAJ, ZEESHAN ZAMAN, HARJOT SINGH CHAWLA

Highest in Computer – ICSE
SOHAM MAITY, SWASTIKA CHETANI, AASHWIN RAJ, ANIMESH RANJAN

Highest in Hindi – ICSE
RIDDHI KUMARI AGARWAL

Highest in Economics  – ICSE
HARJOT SINGH CHAWLA

ISC

Gold         : MEGHA JOSHI FOR 96.5%
Silver       : SAKET RINGSIA, SAURAV CHAKRABORTY for 96.25%
Bronze    : PRATIK KUMAR AGARWAL for 94.5%

90% in 6 Subjects in ISC
-

90% in 5 Subjects in ISC
SAKET RINGSIA, SAURAV CHAKRABORTY, CHARANJEET SINGH BINDRA, EKTA KAR

90% in 4 Subjects in ISC
RISHAV SAHA, JASMEET SINGH BINDRA

Highest in English – ISC
SAURAV CHAKRABORTY,JASMEET SINGH BINDRA, MEGHA JOSHI

Highest in Hindi – ISC
MEGHA JOSHI, PRATIK KUMAR AGARWAL

Highest in Maths – ISC
SAKET RINGSIA

Highest in Physics – ISC
CHARANJEET SINGH BINDRA

Highest in Chemistry – ISC
SAKET RINGSIA, SAURAV CHAKRABORTY

Highest in Biology – ISC
SHREYA NANDI

Highest in Commerce  – ISC
MEGHA JOSHI

Highest in Accounts – ISC
MEGHA JOSHI

Highest in Economics – ISC
PRATIK KUMAR AGARWAL

Rolling trophy for highest Marks in ISC Science Stream :AKET RINGSIA, SAURAV CHAKRABORTY

Rolling trophy for highest Marks in ISC Commerce Stream :MEGHA JOSHI

Rolling trophy for aggregate in ICSE : SOHAM MAITY, HARJOT SINGH CHAWLA

photo gallery